Betrokken bij

Contact

Derksen & Singerling
Banterij 16
1046 AN AMSTERDAM
T : 020 - 496 33 21

HTI-opleidingen

Een praktijkgerichte technische opleiding voor mensen die zich verder willen ontwikkelen naast hun werk - dat was het doel van de oprichters van het HTI. Dat is ook het doel van vandaag. Het Hoger Technisch Instituut (HTI) wordt in oktober 1939 opgericht door de heren Hemelman (Albert), Jellema (Romke) en Stutvoet (Hendrik-Jan). Jellema, zelf ook afkomstig uit de bouwwereld ( wie kent de bekende bouwkunde boeken niet? ) wil met zijn beide collega's aankomende technici de gelegenheid bieden zich verder te ontwikkelen en vervolgopleidingen geven om te kunnen voldoen aan de vraag naar gespecialiseerde technici via mondeling onderwijs. Deze uitgangspunten gelden nog steeds. In die tijd leerden nog maar weinig mensen door; dat was meestal voorbehouden aan de beter gesitueerden. Bovendien kiezen de heren voor een organisatievorm zonder winstoogmerk. Daardoor blijft het collegegeld laag en kunnen ook minder draagkrachtigen HBO-min en HBO-plus opleidingen in de bouw/vastgoedsector volgen. En dat was precies de bedoeling. Het HTI is dé technische deeltijdopleiding op HBO en WO niveau. Je kunt kiezen uit vier studierichtingen. Het diploma Bouwkunde (HBO), Bouwmanager (HBO), Bouwkosten (HBO) en Beton- en Staaltechniek (WO) kun je in twee of drie jaar halen, afhankelijk van je vooropleiding. De directie van D&S heeft sinds 2013 zitting in het bestuur van het HTI.

CED

D&S heeft zich sinds eind 2012 aangesloten bij CED, een landelijk netwerk voor bouwkundig schadeherstel In geval van schade is een praktische oplossing ( herstel 'in natura' ) net zo belangrijk als een goede financiële afwikkeling. CED zorgt dat haar klanten ( verzekerden ) snel uit de problemen zijn. Dankzij een landelijk netwerk van bouwkundig schadeherstellers zijn wij altijd snel ter plaatse.

BouwTalent Noord-Holland

BouwTalent Noord-Holland is in september 2005 gestart. Inmiddels volgen studenten in Amsterdam en Heerhugowaard de opleiding. Zij ontwikkelen zich tot volwaardige middenkader medewerkers. BouwTalent is een initiatief vanuit de bouwbranche. Vanuit dat initiatief heeft een aantal partijen hun krachten gebundeld. Deze zijn:

  • Bouwend Nederland, branchevereniging van de bouwnijverheid;
  • ESPEQ opleidingsbedrijven, samenwerkingsverband van bouwbedrijven in Noord-Holland-Noord;
  • Opleidingsbedrijf "Bouwmensen", samenwerkingsverband van bouwbedrijven in de regio Amsterdam;
  • ROC Friese Poort, regionaal opleidingencentrum;
  • ROC van Amsterdam, regionaal opleidingscentrum.

Derksen & Singerling BV heeft vanaf het begin van dit goede project enkele plaatsen aangeboden aan Bouwtalenten.

 

Bouwend Nederland

Derksen & Singerling is aangesloten bij branche organisatie Bouwend Nederland, een onderdeel van het AVBB, voorheen NVOB. Zie www.bouwendnederland.nl. Hierbij zijn de meeste bedrijven uit de gehele bouwbranche bij aangesloten. Bouwend Nederland is de brancheorganisatie voor de woning- en utiliteitsbouw. De 4.000 leden van Bouwend Nederland zijn jaarlijks goed voor een gezamenlijke omzet van circa 20 miljard euro en hebben rond de 120.000 werknemers in dienst. Bouwend Nederland behartigt de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven en creëert optimale condities voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfstak.

De directie van D&S maakte gedurende 11 jaar deel uit van het bestuur van Bouwend Nederland Amsterdam, één van de grootste regio's van Bouwend Nederland en draagt zo bij aan het collectieve belang van de bouwsector. De directie van D&S is in 2013 toegetreden tot het regiobestuur.

 

Bouwgarant

Derksen & Singerling is aangesloten bij BouwGarant. Zie www.bouwgarant.nl. Als opdrachtgever bent u met D&S als BouwGarant aannemer voorzien van een aantal zekerheden met betrekking tot de oplevering, bouwgebreken en een eventueel faillissement. Op de site van BouwGarent vindt u er alles over.

SBIB

Derksen & Singerling is aangesloten bij SBIB. Zie www.sbib.nl. De Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) registreert bouwbedrijven die een gedragscode hebben ingevoerd conform het SBIB-model (de bedrijfscode). De SBIB stimuleert bedrijven eveneens een gedragscode te hanteren met betrekking tot integriteit bij aanbestedingen en de omgang met relaties en klanten. De lidverenigingen van het AVBB adviseren bouwbedrijven een gedragscode op te stellen, in te voeren en na te leven. Bedrijven met een code worden opgenomen in het openbare register van de SBIB. Dit register is te raadplegen via deze internetsite.

Vakblad Bouwen

Derksen & Singerling was gedurende 11 jaar betrokken bij het   dat in een oplage van 150.000 zes maal per jaar verschijnt. De meeste Bouw CAO-ers ontvangen het blad gelijktijdig met de vakbondsinformatie. De directie had zitting in de redactieraad en droeg zo bij aan het behoud en bevordering van vakkennis in de branche.

Nationaal Restauratie Centrum

Derksen & Singerling is betrokken bij het Nationaal Restauratie Centrum. Zie www.restauratiecentrum.nl. dat zich bezig houdt met cursussen en informatie op het gebied van de restauratiesector in Nederland. De directie van D&S had zo’n 11 jaar zitting in het bestuur van het NRC.

Fundeon

Derksen & Singerling BV is al zeer lang een door Fundeon ( voorheen Bouwradius ) erkent leerbedrijf.

S@les in de Bouw

De directie van D&S heeft zo'n 6 jaar zitting in de landelijke klankbordgroep van 'S@les in de Bouw'.

Meer Met Minder

D&S heeft deelgenomen aan de introductiecursus Meer Met Minder. Hiermee sluit het bedrijf zich aan bij het initiatief van Bouwend Nederland om haar bijdrage te leveren aan Duurzaam Bouwen en Duurzaam Ondernemen.

Bouwmensen

"Bouwmensen" (voorheen SSP-Amsterdam) is het opleidingsbedrijf van de bouwnijverheid in de regio Amsterdam. Bij "Bouwmensen" kun je de theorie en praktijk combineren. "Bouwmensen" werkt samen met meer dan 100 bouwbedrijven en leidt samen met deze bedrijven jaarlijks ongeveer 80 jongeren op. D&S betrekt veelal jongeren met deze leer-werkovereenkomsten bij de uitvoering van haar projecten en werkzaamheden.

Aannemersfederatie Nederland

Aannemersfederatie Nederland: een landelijke koepel van brancheorganisaties. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een landelijke koepel van brancheorganisaties die samen ruim 1.800 bedrijven vertegenwoordigen, met een totale omzet van 3,6 miljard euro en een arbeidsvolume van 40.000 werkzame personen. Momenteel zijn er zeventien ondernemersorganisaties aangesloten, waaronder MKB-Bouw. D&S heeft zich sinds 2012 aangesloten bij deze branche-organisatie.

Jong Ondernemen

In december 2015, inmiddels voor de derde keer, vond op het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Zuid-As van Amsterdam, de jaarlijkse Company Launches plaats van Jong Ondernemen ( www.jongondernemen.nl ). Zo'n 38 studentengroepen presenteerden hun onderneming met product of dienst. De directie van D&S was gevraagd om als één van de juryleden te fungeren en dat was een enorm leuke ervaring. Het enthousiasme waarmee de MBO- en HBO studenten hun plannen toelichtte was prachtig om te zien. De winnaars van deze Noord Hollandse pitch gaan door naar de landelijke competitie.

Lean and Green

De ‘Lean and Green Award’ wordt uitgereikt aan bedrijven die een plan uitvoeren voor het terugdringen van hun CO2-uitstoot. Het grootste deel van de CO2-uitstoot van dienstverlenende bedrijven wordt veroorzaakt door vervoers- en transportmiddelen. D&S heeft zich tot doel gesteld om die uitstoot met zo’n 35% te verminderen. Dit doel is inmiddels gehaald en de ‘Lean and Green Star’ is binnen bereik!

Infinity repair

D&S is betrokken bij de technische ontwikkeling van dit innoverende nieuwe product en de bijbehorende dienstverlening.


In de foto is te zien hoe onze mannen het vervangen van een verrotte onderdorpel middels het Infinity-Repair-systeem uitvoeren.

Over D&S

Derksen & Singerling B.V. is een in 1979 opgericht professioneel bouwbedrijf, dat u een totaalpakket kan aanbieden in de ruimste zin van "bouwen".

     

Contact

Derksen & Singerling
Banterij 16
1046 AN AMSTERDAM
T : 020 - 496 33 21

Openingstijden

  • Maandag - Donderdag: 6:30 uur tot 17:00 uur
  • Vrijdag 6:30 uur tot 16:00 uur