Zeer passend ontwerp, uitgevoerd voor duurzaam verbouwen en energiezuinig
en comfortabel wonen:


Op donderdag 2 december hebben zo'n 55 relaties de weersomstandigeheden getrotseerd en ter plaatse kennis genomen van de verbouwing van het woonhuis in Castricum. Onder het genot van koffie, een stuk banketletter of speculaas en werkgeluiden ( het was immers een werkbezoek ) werden de ervaringen van het speciale funderingsherstel en de duurzame verbouwingsmethodieken toegelicht en konden alle aspecten daarvan in de praktijk worden getoond. Onvermijdelijk waren de discussies die onststonden over het nut van duurzaam verbouwen, de energielabels, de subsidies, de opbrengsten van de diverse toegepaste methodieken en de bouwkosten. Hier een korte samenvatting van de presentatie:

Nadat door de eigenaren het besluit 'stay' in plaats van 'go' was genomen, bleek het complete verbouwingsplan voor deze woning in vele opzichten één passende fraaie legpuzzel te zijn.

Dit vrijstaande woonhuis dat stamt uit 1926 was na 22 jaar toe aan een opknap- en onderhoudsbeurt. Ondanks de eerste ingeving van elke bezoeker, zou slopen en geheel nieuw bouwen, duurder uit zijn gevallen. Dit met als uitgangspunt dat het woonhuis in zijn bestaande vorm, oppervlakte en ligging volledig voldoet aan de eisen van de bewoners.

Het huis was echter enigszins scheef gezakt door de aanwezigheid van een laag klei onder een deel van het woonhuis. Op veel plaatsen in de buitengevels zaten scheuren en fundatieherstel was daardoor noodzakelijk. Door dit te combineren met een kelder, zijn extra vierkante meters en extra waarde ontstaan. Omdat het woonhuis gelegen is op duingrond, zijn palen niet nodig. De zandgrond en de opwaartse druk van het grondwater ( ongeveer de helft van de kelder bevind zich onder het grondwater ) zorgt voor de stabiliteit/fundatie van het woonhuis. De gehele kelder is gemaakt van 25 cm dik massief beton die samen met het gewicht van de gehele woning, voldoende tegengewicht biedt tegen de opwaartse druk van het grondwater. De kelderruimte ( met voldoende stahoogte ) is nodig voor de extra installaties te herbergen die horen bij toegepaste energiezuinige installaties. Mede door het toepassen van vloerverwarming wordt deze ruimte een volwaardige leefruimte.

De kelder is aan de buitenzijde volledig geïsoleerd en ook aan de onderzijde met extreem drukvaste isolatieplaten. De isolatielaag onder de kelderbak is in staat om het gewicht van het woonhuis en de kelderbak te dragen, zonder in elkaar gedrukt te worden. Het materiaal is overigens volledig vochtbestendig. Het isoleren van de kelderbak is overigens ook noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de eisen voor een A+ energielabel. Tevens zorgt de wtw-ventilatie voor een goed leefklimaat in de kelder.

De zijkant van de Mansarde kap is 100% gericht op het zuiden en daarmee ideaal voor de zonnepanelen en zonnecollectoren. Het bovenste deel van het dak heeft exact de goede schuinte voor een zo hoog mogelijke opbrengst van elektriciteit. Door de zonnepanelen op het platte gedeelte van de kap aan te brengen, zijn zij nauwelijks ( hinderlijk of ontsierend ) zichtbaar. De nieuwste elektriciteitsmeter registreert tevens de aan het net terug geleverde stroom.

De zonnecollectoren zijn aangebracht op het verticale deel van de kap. De vloeistof in de collectoren ontrekken extreem snel en goed de stralingswarmte van de zon en circuleert via de collectoren door het 300 liter grote voorraadvat in de kelder. Het water wordt daarmee opgewarmd en is bruikbaar voor de vloerverwarming en tapwater.

De buitengevels van het vrijstaande woonhuis bieden de ruimte voor het aan de buitenzijde aanbrengen van een 8 cm dik isolatiepakket. Dit resolfoam is op schapenwol na het duurzaamste isolatiemateriaal wat er bestaat. Bovendien bood dit materiaal de hoogste isolatiewaarde in combinatie met de geringste dikte. De zijgevel die op het zuiden is gericht, bood ook de mogelijkheid om twee gevelkozijnen in aan te brengen die via de open keldertrap daglicht brengt in de kelder.

Doordat het geen groot woonhuis is, konden de afstanden tussen de installatieruimte, de keuken en de badkamer, mede op deze vlak boven elkaar zijn gesitueerd, kort gehouden worden en zijn de leidingen en kanalen daardoor relatief kort. Alle warme leidingen in de woning zijn bovendien d.m.v isolatieschalen volledig ingepakt. Dit alles voorkomt energieverlies.Door de enige draagmuur die midden in het woonhuis stond te vervangen door een stalen spant, kon de gehele oppervlakte beter worden ingedeeld. De woonkamer en serre konden samen met de open keuken tot één ruimte worden gevormd. Het wat meer gesloten ( goed geluidgeïsoleerde ) deel naar de openbare weg gericht en het bredere open gedeelte ( de serre ) naar het oosten gericht.

De wtw-ventilatie-unit is gesitueerd boven de trap naar de kelder, een 'loze' ruimte die daarvoor prima is benut en goed bereikbaar is voor het vervangen/reinigen van de filters.

Een reeks van kleine faciliteiten completeren de woning tot een duurzaam en comfortabel geheel, zoals dubbele tochtafdichtingen in de sponningen van de buitendeuren. Deze buitendeuren zijn op maat gemaakt en dikker uitgevoerd dan gebruikelijk.

Zonwering op het serredak in plaats van er onder. Dit voorkomt vervuiling van plissés en het ontstaan van thermische breuk aan het liggende glas.

De buitenzijde van de kopgevels zijn bekleed met cementgebonden rabbatdelen. Een duurzaam en her te gebruiken materiaal wat bovendien nagenoeg onderhoudsvrij is en zeer goed brandwerend is.

De parkeerplaats vlak voor de entreedeur is ideaal voor het situeren van een oplaadpunt van elektra. Bij zonnige weersomstandigheden kan de via de zonnepanelen opgewekte stroom, direct worden gebruikt voor het opladen van de accu's.

Apparatuur met energielabels A in de gehele woning en tevens overal LED-verlichting, zorgen samen met Hot-fills voor energiezuinig verbruik. Deze Hot Fills zorgen voor toevoer van (voor)verwarmd water uit het voorraadvat naar de wasmachine en de vaatwasser, zodat deze doorgaans flinke energieverbruikers het water niet zelf (elektrisch) hoeven te verwarmen.

De koude weersomstandigheden ( en de grote verschillen tussen de binnen en buiten temperatuur ) bracht ons begin december op het idee het woonhuis te laten fotograferen met een infra-rood warmtecamera. Hiermee zijn de niet of slecht geïsoleerde delen duidelijk zichtbaar. Meer informatie over deze methodieken kunt u vinden op www.warmtebeeldcamera.be.

Uiteraard is ook het esthetische deel van de verbouwing niet vergeten. In dat opzicht is de entree met de trap, samen met de ronde schuifdeur van het toilet zeer apart. In het toilet komt het water uit een vloerkraan in een vrijstaand wasbakje, waarin een sifon op maat is gemaakt.

Duurzaam en energiezuinig verbouwen kan met behulp van subsidies. Helaas in Nederland is de hoogte van de verschillende subsidies niet als doorslaggevend te betitelen, maar desalnietteminzijn het toch interessante bedragen. Via de gemeentes, www.agentschapnl.nl en www.meermetminder.nl kunnen subsidies worden verkregen op; Isolatieglas, zonnepanelen, zonnecollectoren, HR-Ketels, gevelisolatie etc. Ook wordt er subsidie verstrekt op het maken van aantoonbare Label-sprongen. Het laten uitvoeren van een Energielabel is eveneens subsidiabel. Ir. Jeroen Gerats van het Greenteam van HM Architecten vertelt u daar graag meer over! Zie www.hm.nl

Om als één persoon uit zoveel verschillende oogpunten en visies ( hoofduitvoerder, aannemer, opdrachtgever, ontwerper en gebruiker ) zo'n project te realiseren is een zeer aparte en leerzame ervaring. Zowel uit alle energiezuinige toepassingen als ook uit het gehele bouwproces, zijn meerdere verbeterpunten en gebruikerservaringen voortgekomen, die voor u als relatie van D&S en ook voor ons bedrijf zeer van nut kunnen zijn.

Hierover zal de komende periode regelmatig verslag worden gedaan!

Klik hier voor D&S verbouwt duurzaam.

[venster sluiten]